Slová autora

Vážení priatelia,

ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k spracovaniu a vydaniu tejto publikácie. Verím, že Vás rovnako ako mňa napĺňa dobrý pocit, že ste pomohli vydať pohľad na históriu popradského hokeja prostredníctvom tohto DVD.

Ak budú niekomu chýbať niektoré mená späté s našim hokejom, nebol to úmysel pri tvorbe tejto publikácie, ale skutočne nebolo možné zachytiť všetko a všetkých. Pracoval som predovšetkým s dostupnými podkladmi, súkromnými archívmi bývalých hráčov, trénerov, funkcionárov, kronikárov a fanúšikov, ich spomienkami, ktorých presnosť občas poznačilo uplynulých 80 rokov.

Práve preto si ako autor vyhradzujem právo na neúmyselné chybičky, omyly a chýbajúce miesta v popradskej hokejovej histórii (za ktoré sa čitateľom ospravedlňujem), avšak s vedomím, že toto DVD prispeje k poznaniu hokejovej histórie v tomto tradičnom hokejovom meste.

Toto je zatiaľ čiarka za hokejovou históriou Popradu. Nie bodka, pretože jej ďalšie stránky sa píšu a budú písať. V histórii nášho hokeja sú medzery, nejasné miesta, ktoré môže pomôcť odstrániť každý z Vás, ktorým rozvoj hokeja v Poprade čo len trochu leží na srdci. Bývalí hráči, funkcionári i fanúšikovia. Už len preto, aby táto kronika mohla byť stále úplnejšia a obraz popradského hokeja detailnejší.

Prosím všetkých čitateľov, ktorí sú zároveň aj pamätníkmi popradského hokeja, aby svoje pripomienky, podnety a doplňujúce informácie z histórie hokeja v Poprade poslali na moju adresu. Budú podkladom pre prípadné 2. vydanie tohto DVD alebo iných publikácií. Všetkým Vám vopred srdečne ďakujem!

Ing. Marián Barilla
Člen Správnej rady HK ŠKP Poprad