80 rokov ľadového hokeja v Poprade

Vážení priatelia popradského hokeja,

otvárate prvú stránku multimediálnej publikácie, v ktorej Vás chcem zoznámiť s bohatou minulosťou a z nej vychádzajúcou prítomnosťou ľadového hokeja v Poprade. Popradský hokej má osemdesiat rokov. V živote človeka je to zhruba jeden ľudský vek. V existencii popradského hokeja tieto roky predstavujú čas prvých krôčikov, previerky životaschopnosti, úspechy i sklamania, najmä však roky práce zanietených ľudí, ktorí tomuto krásnemu športu venovali svoj voľný čas, energiu a predovšetkým kus svojho srdca.

Nie je možné v tomto prehľade míľnikov vývoja ľadového hokeja spomenúť všetky úspechy a akcie, ktoré popradský hokej za osemdesiat rokov dosiahol. V toku času sa vytrácali aj mená ľudí, ktorí sa na vývoji i úspechoch podieľali. Všetci si skutočne zaslúžia úprimné poďakovanie. Vďaka patrí funkcionárom, trénerom, hráčom i podporovateľom. Všetci sa pričinili o to, že popradský hokej má dobré meno nielen na celom Slovensku, ale i v zahraničí. Za osem desiatok rokov existencie sme v Poprade vychovali celý rad hráčov, ktorí pôsobili v oddieloch I. celoštátnej ligy, pôsobia v kluboch slovenskej extraligy a v zahraničí, reprezentantov Československa i Slovenska. Aj v súčasnosti naše družstvá hrajú významnú úlohu v najvyšších súťažiach seniorov, juniorov, dorastu, žiakov a žien.

Ľadový hokej v našich podmienkach nie je iba súkromnou zábavou pre hráčov. V našej podtatranskej metropole plní tento šport významnú spoločenskú funkciu. Poprad vždy hokejom žil a aj dnes zostáva tento šport v rebríčku popularity na prvom mieste. Aby ďalej rástol, musí čerpať zo svojej histórie a mať svoje pevné miesto v srdciach priaznivcov z nášho mesta i jeho okolia. Práve ich záujem nás zaväzuje neustále vytvárať podmienky pre to, aby sa v Poprade hral taký hokej, ktorý zaplní hľadisko nášho vynoveného zimného štadióna a zožne potlesk spokojných a vďačných priaznivcov.

Verím, že terajšie jubileum sa stane pevným spojivom medzi slávnou minulosťou a svetlou perspektívou ľadového hokeja v Poprade. Dúfam, že podnieti všetkých priaznivcov k podpore tak, aby sa popradský hokej ďalej dynamicky rozvíjal a dôstojne reprezentoval náš klub, mesto Poprad i slovenský hokej.

Ing. Marián Barilla
Člen Správnej rady HK ŠKP PopradPovedali o popradskom hokeji

Aký význam má podľa Vás popradský hokej pre slovenský hokej?

Aké spomienky sa Vám viažu na popradský hokej v časoch Vašej aktívnej kariéry?

Čo by ste zaželali popradskému hokeju do ďalších rokov?
Zoznámte sa s popradským hokejom prostredníctvom pohľadov, spomienok a želaní významných osobností slovenského hokejového života, doplnených o množstvo historických fotografií.
Július Maličký - nestor popradského hokeja, bývalý aktívny hráč, tréner mládeže, činovník, funkcionár a kronikár hokejového klubu
Ing. Anton Danko - prezident HK AquaCity ŠKP Poprad, primátor mesta Poprad, bývalý aktívny hráč a vynikajúci medzinárodný rozhodca
Ing. Tibor Turan - výkonný riaditeľ HK AquaCity ŠKP Poprad, bývalý aktívny hráč, reprezentačný obranca, tréner, funkcionár a prezident hokejového klubu
Doc. Ján Starší - hokejový profesor, bývalý reprezentačný útočník a tréner dvojnásobných majstrov sveta v drese Československa
Dr. Ján Filc - člen Výkonného výboru SZĽH, bývalý aktívny hráč, funkcionár a tréner majstrov sveta v drese Slovenska v roku 2002
František Hossa - tréner A-mužstva HK AquaCity ŠKP Poprad, bývalý aktívny hráč, tréner, funkcionár a reprezentačný tréner Slovenska v rokoch 2003 - 2006


Túto stránku na podporu popradského hokeja pre Vás vytvoril: